Livetiming - Mobil

Trøndersvøm 2018

Trondheim
19.01.2018 - 21.01.2018

NTNUI-Svømming

Utøvere

Manith Randula Attanapola

Vemund Waterloo Dybvik

Martin Gundersen

Kristin Espolin Johnson

Odin Spangen Normann

NTNUI-Svømming G1 sr.

NTNUI-Svømming J1 sr.

Sebastian Olafsson

Kristine Mathingsdal Pedersen

Oda Martine Reiertsen

Christian Heimdal Sunde