Livetiming - Mobil

Trøndersvøm 2018

Trondheim
19.01.2018 - 21.01.2018

Sunndal SLK

Utøvere

Bjxrnar Grytnes Laskerud

Oliver Kjxrnes Gundersen

Eskil Andreassen Nerdal