Livetiming - Mobil

Vikingsvøm 2023

Verdal
13.05.2023

Trondhjem SLK

Utøvere

Sondre Aakerholm Adsen

Edvin Aurstad Bergum

Marie Wærnes Blom

Eirik Hakvåg-Sandengen

Rasmus Larsen Natvig

Pedro Manquehual

Hansine Rindberg Monsø

Simon Perssønn Mørseth

Lucas Nachappa Muthanna

Lin Carola Magdalene Nygren

Ada Fludal Osland

Oliver Grøtte Ramstad

Karoline Borg Simonsen

Bjørn Eimar Endal Sorteberg

Gabriel Rognes Steen

Trondhjem SLK G1 sr.

Trondhjem SLK G2 sr.

Trondhjem SLK G3 sr.

Trondhjem SLK G4 sr.

Trondhjem SLK J1

Trondhjem SLK J2

Trondhjem SLK J3

Trondhjem SLK Mix 1 sr.

Trondhjem SLK Mix 2 sr.

Trondhjem SLK Mix 3 sr.

Trondhjem SLK Mix 4 sr.

Edvard Hamnes Ulriksen

Eirik Hamnes Ulriksen

Sissel Furuholt Valle

Lionel Weissbrodt